• ბათუმი ს.ჟღენტის N2
  • info@itech.ge

გეგმიური ვიზიტები

გეგმიური ვიზიტები კვირაში ერთხელ თქვენი ორგანიზაციის ქსელური და კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა იქნება მუდამ მოწესრიგებული და ყოველკვირეული გეგმიური ვიზიტების სახით ჩვენ რეგულარულ მონიტორინგს განვახორციელებთ მის გამართულობაზე.

პერსონალური IT სპეციალისტი

თქვენს ორგანიზაციაზე მომაგრებული იქნება პერსონალური აი ტი სპეციალისტი რომელიც თქვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება სამუშაო საათებში. არასმუშაო საათებში შესაძლებელია დისტანციური მომსახურება.

დისტანციური მხარდაჭერა

პრობლემების უმრავლესობა, რომლებმაც შეიძლება თქვენი კომპიუტერულ და ქსელურ ინფრასტრუქტურის მუშაობა შეაფერხოს, მოგვარებადია დისტანციურადაც – აიტი სპეციალისტის ადგილზე ვიზიტის გარეშე. შექმნილი ხარვესის აღმოფხვრა შესაძლებელია უფრო ნაკლებ დროში.