• ბათუმი ს.ჟღენტის N2
  • info@itech.ge

აპარატურული მხარდაჭერა


ქსელური, კომპიუტერული და პერიფერიული მოწყობილობების ტექნიკური მხარდაჭერა.

კომპიუტერული ტექნიკა - გაწმენდა, ტერმო პასტის შეცვლა (Desktop Pc / Laptop),  

ნაწილების შეცვლა, შეკეთება, პროგრამული და ტექნიკური განახლება (Upgrade).

პერიფერიული მოწყობილობები - ნაწილების შეცვლა, შეკეთება, პროგრამული განახლება (Upgrade).